dry HOUSE

dla każdego tanie osuszanie

Wilgotność powietrza

Współczesny człowiek coraz więcej uwagi poświęca środowisku w którym żyje. Interesuje go jak poszczególne parametry mają wpływ na jego zdrowie, samopoczucie. Monitoruje więc temperaturę, stopień zanieczyszczenia powietrza, ciśnienie zapominając często o wilgotności powietrza.

Wilgotność powietrza ma bardzo istotny wpływ na zdrowie:

wilgotność powietrza poniżej 45% -  charakteryzuje suche powietrze, które wysusza nos, problemów z oddychaniem,

wilgotność powietrza powyżej 60% - długotrwałe utrzymywanie się wilgotności powyżej tego progu powinno zmusić do poszukiwania przyczyn takiego stanu oraz zastosowania osuszania,

wilgotność powietrza powyżej 70% - prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów, a ich pylenie doprowadza do wdychania niebezpiecznych zarodników wyowłujących alergie, choroby układu oddechowego, krążenia wywołując zawały.

Za optymalną wilgotność dla człowieka uznaje się 45% - 60%

Wilgotność materiałów

Wilgotność materiałów budowlanych będzie dość istotnie odbiegała od wilgotności powietrza. Wynika to z tego iż w powietrzu para wodna może w sposób praktycznie swobodny zajmować przestrzeń, zaś w materiale wypełnia tylko wolne przestrzenie, których objętość zależy od struktury materiału.

W przypadku wilgotności materiałów mamy więc różne zakresy norm  w zależności od materiału.

W przypadku ścian:

do 2,5% - uznaje się za suche

2,5% - 5% - za lekko zawilgocone

5% - 8% - zawilgocone (należy zastosować osuszanie)

8% - 12% - ściany silnie zawilgocone

powyżej 12% - ściany mokre

Kiedy osuszanie?

Analizując wilgotność powietrza oraz wilgotność materiałów wyróżniliśmy progi wilgotności powyżej których należy zastosować osuszanie mieszkania, pomieszczenia. Jednak sam proces osuszanie może być czynnością obniżającą chwilowo wilgotność gdy nie ustalimy przyczyn ponadnormatywnego zawilgocenia. Poznaj metody osuszania

Duża wilgotność powietrza

Utrzymująca się stale duża wilgotność powietrza w mieszkaniu związana jest najczęściej ze źle działającą lub nieefektywną wentylacją w powiązaniu z dużą emisją pary wodnej. 

Największymi źródłami pary są pranie i suszenie oraz gotowanie.

Innymi mniej istotnymi źródłami zawilgocenia jest oddychanie ludzi, zwierząt, parowanie z roślin przy ich dużym nagromadzeniu, inne źródła.

Duża wilgotność materiałów

Najczęstą przyczyną zawilgocenia materiałów budowlanych: ścian, podłóg, posadzek oraz ruchomości domowych jest stałe zawilgocenie, krótkotrwałe zalanie lub wilgoć technologiczna powstała w trakcie prac budowlanych, remontowych.