dry HOUSE

dla każdego tanie osuszanie

Przyczyny nadmiernej wilgotności

Usunięcie przyczyn nadmiernej wilgotności przed przystąpieniem do osuszania daje pewność iż wilgoć ponownie się nie pojawi, a osuszanie będzie skuteczne.

W przypadku technologicznej wilgotności jej obniżenie do poziomu oczekiwanego następuje przez osuszanie.

W przypadku zalania, należy usunąć przyczynę wycieku wody.

W przypadku długotrwałego utrzymywania się wilgotności powietrza powyżej 60% należy opracować system skutecznej wentylacji oraz/lub ograniczyć jej wytważanie pary wodnej.

W przypadku zawilgocenia ścian zewnętrznych w wyniku przemarzania docieplić je od zimniejszej strony.


Osuszanie

Dopiero po usunięciu przyczyn nadmiernej wilgotności możemy przystąpić do osuszania! 

W poniższym opisie porównujemy dwie najtańsze metody osuszania stosowane obecnie w trakcie osuszania.

Metoda tradycyjna

Metoda polaga na pogrzewaniu, suszeniu, wietrzeniu. Metoda bezinwazyjna i mało nakładcza ma jedną wielką zaletę gdyż nie angażuje zasobów finansowych. Jednak jej stosowanie, choć powszechne, nie zawsze jest skuteczne np. w przypadku utrzymywania się dużej wilgotności powietrza atmosferycznego, które w polskich warunkach jest dość częstym utrudnieniem w okresie wiosenno-jesiennym.

Metoda nie sprawdzi się gdy trzeba szybko osuszyć materiały, aby ochronić je przed rozwojem pleśni i grzybów lub prowadzeniem dalszych prac budowlanych. 

Osuszanie stropu grubośći 15 cm z wilgoci technologicznej trwa około 15cmx15xmx1,6 = 360 dni.

Osuszanie kondesacyjne

Użycie maszyn w szczególności osuszaczy kondesacyjnych skraca czas osuszania oraz normuje wilgotność.

Osuszanie kondesacyjne nie jest inwazyjne, niskobudżetowe, proste i skuteczne.

Metoda polega na kondensowaniu wilgoci z powietrza w zawilgoconym pomieszczeniu.

W metodzie istotne jest, aby materiały budowlane zawilgocone miały możliwość odparowania, a więc nie mogą być pokryte warstwami paraizolacyjnymi różnego typu hydrofobizacje, płytki glazury, terrakoty.

Ponadto intensywność parowania oraz wykraplania wilgoci na osuszaczu należy zapewnić poprzez utrzymywanie temperatury powyżej 18oC, im większa tym większa efektywność urządzenia.